U bent hier: Home / Kiezen tussen de slechtsten

Kiezen tussen de slechtsten

by De Gewone Man — last modified 11-09-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Met de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer wordt het ontegenzeggelijk kiezen tussen de slechtsten. Er staat geen enkele persoon op een kieslijst die de feiten respecteert. Allemaal geloven ze in klimaatverandering als gevolg van uitstoot van CO2 door mensen en hun bedrijven. Of ze zijn antisemiet. Zoals Thierry Baudet en Geert Wilders cum suis. Ook denken de meeste politici die zich verkiesbaar hebben gesteld dat de aanslagen in de Verenigde Staten 11 september zijn gepleegd door plofmoslims met vliegtuigen. Gewoon uitrekenen dat CO2 en die vliegtuigen niet de oorzaak kunnen zijn van respectievelijk opwarming van de aarde en het instorten van de torens van de Twin Towers kunnen de verkiesbare politici niet.

Ze kunnen geen van alle rekenen of begrijpend lezen of überhaupt iets begrijpen. Toch hebben ze allemaal onderwijs gehad op te minste basisniveau dus de basiswetten van de natuurkunde en de biologie kunnen ze kennen. In de wonderlijke wereld van de politiek lijkt het soms alsof de logica in een parallel universum is verdwenen. Kiezers kunnen zich afvragen of politici soms een masterclass in 'Hoe je De Realiteit Negeert' hebben gevolgd. Meeste van hun uitspraken lijken te zijn ontsnapt uit een sciencefictionfilm. De sommetjes zijn eenvoudig te maken. De cijfers waarvan kan worden uit gegaan staan op internet.

De totale massa van de aardse atmosfeer is ongeveer 5,15 x 10^18 kilogram. In pre-industriële tijden bedroeg het CO2-gehalte ongeveer 280 deeltjes per miljoen (ppm), wat overeenkomt met ongeveer 0,028% van de atmosfeer. Tegenwoordig is het CO2-gehalte aanzienlijk gestegen en ligt het rond de 415 ppm, ofwel ongeveer 0,0415% van de atmosfeer. Het exacte cijfer kan van jaar tot jaar variëren, maar een ruwe schatting is dat de totale menselijke CO2-uitstoot sinds 1750 ergens in de buurt van de 25,45 miljard metrische ton ligt. Dit betekent dat van de actuele hoeveelheid CO2 in de atmosfeer (2,12425 x 10^15 kilogram) 1,196% (25,45 miljard metrische ton) afkomstig is van door mensen bewerkstelligde emissie. Als er al sprake is van stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 1750 dan is dit voor 1,196% de schuld van mensen.

Volgens IPCC-rapporten en klimaatgegevens is de gemiddelde wereldwijde temperatuur gestegen sinds het midden van de 18e eeuw (1750) tot nu. Het is moeilijk om een exact cijfer te geven omdat het afhangt van het referentiejaar en de gebruikte gegevenssets, maar in het meest recente IPCC-rapport van 2021 wordt geschat dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur sinds 1750 met ongeveer 1,2 graden Celsius is gestegen. Van die 1,2 graden Celsius komt 1,196% voor rekening van de door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot. Dat staat gelijk aan  0,0144 graden Celsius. Dus mensen hebben met al hun industrialisatie sinds de  18e eeuw (1750) tot nu de gemiddelde temperatuur op aarde verhoogd met 0,0144 graden Celsius. Dit is zo weinig dat het mag worden verwaarloosd.

Toch beweren politici dat de temperatuurstijging van 1,2% sinds 1750 hoofdzakelijk moet worden hoofdzakelijk toegeschreven aan menselijke activiteiten, met name de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2) als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen, en andere menselijke activiteiten. Voor politici is die 0,0144 graden Celsius een van de belangrijkste indicatoren van door de mens veroorzaakte klimaatverandering en heeft aanzienlijke gevolgen voor het milieu, waaronder smeltende ijskappen, stijging van de zeespiegel, extremere weersomstandigheden en verstoring van ecosystemen. Ook als het gaat om de aanslagen in de VS 11 september 2001 kunnen politici niet rekenen. De energie van de impact van de vliegtuigen, de energie van de brandstof en van de kantoorbrand zijn onvoldoende om de torens van de Twin Towers te laten instorten. Dat sommetje staat hier. Het gevolg van het slechte rekenwerk van politici is dat ze de daders van die aanslagen ondersteunen en bijdragen aan weerzinwekkende oorlogen in Moslimlanden. Het gevolg van het CO2-beleid is opwarming van de aarde, hongersnood en een zuurstof arme atmosfeer.

Share |

Permalinks