U bent hier: Home / About

About

door redactie — Laatste wijziging: 08-01-2021 17:25
Hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl is hét platform voor vrije meningsuiting, journalistiek en media. Het wordt gefaciliteerd door Goede Media Groep B.V. te Amsterdam (kvk 80841724).

Eindelijk hét Goede Nieuws™. De bron met hét Goede Nieuws™ De informatie die u nergens anders hoort, ziet of leest. Nieuws wat relevant is. Voor u, de club, onderneming. De site met nieuws, inzichten en het overzicht. Onafhankelijk. Fair. Met eerbied voor de waarheid en het recht van het publiek op waarheid. Journalistiek met inhoud. En publicisten met reputatie. Naast vanzelfsprekend hét Goede Nieuws™ ook columns, opinie, discussie én vertier.

Voor het publiek

Hét Goede Nieuws™ is er voor het publiek. Om te informeren, te prikkelen en te debatteren. Het publiek zit op het nieuws. Leest en draagt bij. Is verzekerd van informatie die er toe doet.

Voor de journalist

Eindelijk ook een platform waarmee journalisten echt aan het werk kunnen. Hét Goede Nieuws™ begrijpt wat journalisten nodig hebben. Om te onderzoeken, publiceren, het publiek de feiten voor te houden en de discussie aan te gaan. Op hét Goede Nieuws™ is elke journalist en publicist de eigen baas. Eigen redactie over eigen werk. Met de nodige gereedschappen om op afstand het publiek te informeren en diepgaand samen te werken met collega's.

Inspiratie

Hét Goede Nieuws™ is geïnspireerd op de Code van Bordeaux. De Code van Bordeaux werd in april 1954 in Bordeaux in Frankrijk opgesteld tijdens een congres van The International Federation of Journalists. De journalisten en publicisten op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl zijn onafhankelijk. Zij bepalen zélf hun inhoud. Ze zijn niet gebonden aan redactionele keuzes van hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl. Goede Media Groep B.V. faciliteert en heeft geen betrokkenheid bij of bemoeienissen met de content op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl.

Share |

Permalinks

Code van Bordeaux

De code luidt als volgt:

  • 1. Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist.
  • 2. Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee beginselen: vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en het recht van faire commentaar en kritiek.
  • 3. De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.
  • 4. Bij het verkrijgen van nieuws, foto's en documenten zal hij op faire wijze te werk gaan.
  • 5. Hij zal bereid zijn elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te zetten.
  • 6. Hij zal het beroepsgeheim in acht nemen ten aanzien van de bron van in vertrouwen verkregen informatie.
Code van Bordeaux
  • 7. Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen: plagiaat; laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen; het aanvaarden van steekpenningen, in welke vorm ook, tot het verrichten of het achterwege laten van enige publicatie.
  • 8. Iedere journalist die deze aanduiding waardig is, beschouwt het als zijn plicht bovenstaande beginselen oprecht in acht te nemen. Met inachtneming van de algemene wetgeving van zijn land zal hij in beroepszaken slechts de rechtspleging van zijn vakgenoten erkennen; hij verwerpt elke tussenkomst van overheidspersonen of anderen.

In 1986 is er tussen het zesde en het zevende artikel een nieuw artikel toegevoegd:

  • 7. De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sekse, seksuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst.

Daarbij zijn het zevende en achtste artikel omgenummerd.